História

Vznik skupiny Hurikán siaha do roku 1969. V tom čase navštevovali v Košiciach školu dvaja mladí chlapci Juraj Sabo-Balog a Juraj Jovsaj. Bývali na internáte a keďže spolužiaci hrávali v kapelách naučili sa aj oni hrať na gitare. V Záhore býval Ján Baľak a ten už gitaru vlastnil. Ján Greguš si zaobstaral bicie a to bola prvá zostava kapely Hurikán. V tejto zostave nacvičovli, ale prvú zábavu odohrali iba traja členovia- bez Jána Baľaka.Prvou aparatúrou kapely bol: zosilňovač, dve gitary a tri mikrofóny.Bola to aparatúra zodpovedajúca vtedajšej dobe. Do roku 1970 kapela zostáva v trojčlennej zostave.

V roku 1970 prichádza do kapely štvrtý člen. Bol ním Ján Pastiryk, ktorý zasadol za bicie nástroje a dovtedajší bubeník Ján Greguš berie do rúk basovú gitaru. V tomto yložení hrajú do roku 1972.V tomto období bol už Hurikán žiadanou kapelou. Prepravu aparatúry zabezpečoval zákazník, alebo sa prepavovala ČSAD. Táto zostava už bola dosť stabilná a na svoje pomery dosť úspešná.

V roku 1972 odchádzajú ba základnú vojenskú službu Juraj Sabo-Balog a Juraj ,,Blicha,, Jovsaj. Na ich miesta richádzajú Michal Sabo-Balog, brat Juraha Sabo-Baloga a Ján ,,Furiš,, Čermák. V tomto období však dochádza aj k viacerým krátkodobým personálnym zmenám.

V roku 1973 nastávajú ďalšie zmeny.Kapela dosť stanguje. Objavuje sa nebohý Jaroslav Hruščák. Spolu s Michalom Sabo-Balogom a novým členom Jánom ,,Pupi,, Baliom tvoria trojku, ktorá je viac-menej len nejakým prechodom .

Rok 1974. Zo ZVS sa vracajú Juraj Sabo-Balog a Juraj Jovsaj. Kapela sa opäť dáva dohromady do základnej zostavy: Juraj ,,Mindas,, Sabo-Balog, Juraj ,,Blicha,, Jovsaj, Ján ,,Satan,, Greguš a Ján Pastyrik, No za krátky čas Ján Pastyrik odchádza. Do kapely zase prichádzajú Michal ,,Midas,, Sabo-Balog a Ján ,,Pupi,, Bali.

V roku 1976 odchádza z kapely Juraj JOvsaj a prichádya Ján ,,Stoľar,, Greguš zo skupiny Deptors. Kapela Hurikán hrá v zostave: Ján ,,Satan,, Greguš- bicie, Michal ,,Midas,, Sabo-Balog- sól. gitara, Ján ,,Pupi,, Bali- gitara, Ján ,,Stoľar,, Greguš- gitara a Juraj ,,Midas,, Sabo-Balog- bassgitara.

Na jeseň v roku 1976 odchádza na ZVS Michal Sabo-Balog. Kapela zostáva hrať vo štvorke. Po krátkom čase prichádza do skupiny Jozef ,,Stando,, Baľak a tak je kapela opäť 5-členna.

Píše sa rok 1977 a na jar z kapely odchádza Ján ,,Satan,, greguš. Skupina zostáva hrať vo štvorke. V jeseni 1977 odchádza z kapely Jozef Baľák.Kapelu na akcie vozil pán Pastelák a potom jeho syn Emil.

V rokoch 1975 - 1976 sa v kapele začína sem-tam objavovať mladý gitarista Miroslav Greguč, ktorý odchdom Jozera Baľáka sa stáva stálym členom skupiny, a v roku 1977 natrvalo zakotvil. Zloženie kapely: J Sabo-Balog - bassgitara, J.Greguš- gitara, J.Bali- bicie, M.Greguš- Gitara. V tomto zložení vznikajú prvé vlastné skladby napr: ,,Možno sa ma pýtaš,, ,, V krajine snov,, a iné. Ich autorom bol najmladší člen- M.Greguš, v tom čase 15-ročný. V takomto zložení kapela hrá do roku 1978, keď Ján Bali odchádza na základnú vojenskú šlužbu. Na jeho miesto, za bicie nástroje prichádza zo základnej vojenskej služby Michal Sabo-Balog.Kapela v tomto zložení účinkuje až do roku 1980. Je stále žiadanou. Repertoár sa stále obohacuje o vlastnú tvorbu. Návratom Jána Baliho zo ZVS kapela účinkuje ako 5-členná. Michal Sabo-Balog sa vracia ku gitare a začínajú pokusy a prvé dvojsóla.

V tomto zložení hrajú do roku 1981 keď z kapely odchádza posledný zo zakladajúcich členov Juraj Sabo-Balog.Na jeho miesto prichádza gitarista Štefan Demčík, hlavne na podnet M. Greguša. Michal Sabo-Balog definitívne prechádza na basovú gitaru. V tomto období sa skupina stále viac zameriava na vlastnú tvorbu, ktorá má úspech i ohlas na zábavach. Nemalý podiel na vzostupe skupiny mal aj Dušan Kalai umeleckým menom "Joe" , ktorý skupinu na zábavách uvádzal a obohacoval vystúpenia svetelnými efektami. V tomto období kapelu vozí vodič Jozef Popčák

V roku 1983 skupina zaznamenáva prvý väčší úspech keď ju vybrali na súťaž amatérskych kapiel v Rimavskej Sobote, kde kapela obstála ako prvá a postúpila na celoslovenskú súťaž do Bojníc, kde účinkovala s kapelami ako RG Ventil, Zorán Stefanovics a sk.Lama /Maďarsko/ a iné. Návratom zo súťaže sa kapela rozhodla pre realizáciu PA- systému. V tomto období bol aj prvý pokus o obohatenie zvuku o klávesový nástroj. Hráčom mala byť Marika Szatmáryová z Michaloviec. Dopadlo to však neúspešne. Kapela do tohto obdobia je veľmi úspešná a je žiadaná aj mimo okresu.

Asi v tom období M. Greguš spolu y Milanom Pallaipálom a bratom Vladom Gregušom v tom čase pôsobiacich v skupine Rolland mimo svojich produkcií pripravujú spoločný koncert spolu s ďalším členom skupiny Rolland Milanom Vincom. Z tejto spolupráce vznikol projekt zvaný Výber, ktorý účinkoval iba na jedinej akcii, z ktorej existuje aj zvukový záznam. V jeseni 1984 odchádza na ZVS Miroslav Greguš. Kapela nehrá asi do konca roka.

V roku 1985 prichádza do kapely prvý stabilný hráč na klávesové nástroje Stanislav Serenčko. Podnet na jeho príchod dal ešte pred odchodom na ZVS M. Greguš. Kapela opäť funguje už obohatená o zvuk klávesového nástroja. V roku 1986 z rodinných dôvodov na čas opúšťa skupinu Š. Demčík.Vodičom v tomto období je Jaro Arvay z Pavloviec.

Medzitým sa kapela teší z úspechu M.Greguša, ktorý na ZVS vo vojenskej kapele Systém získava cenu "laureát SFPP Martin 1986" a postupuje na celoštátnu súťaž "Sokolov- 86", so skladbou 1.A

V jeseni 1986 sa vracia zo ZVS Miro Greguš. Kapela sa opäť formuje. Po prvý krát sa v kapele objavuje zvukár, ktorým nemôže byť nikto iný ako skúsený Ján Greguš. Skupina začína hrať v zostave: M.Greguš-gitara , sólový spev, Š. Demčík- gitara, M. Sabo-Balog-bassgitara, Ján "Pupi" Bali- bicie, Stano "Sergej" Serenčko-klávesy. V tejto zostave však odohrá iba jednu akciu. Skupinu natrvalo opúšťa bubeník s brilantným hlasom Ján Bali a po ňom sa royhoduje pre odchod aj ďalší člen Michal Sabo-Balog, ktorý nemalou mierou prispel k úspechom skupiny.

Kapela oslovuje nie málo známeho bubeníka zo skupiny Rolland Milana Pallaipála, ktorý už predtým spolupracoval s gitaristom M.. Gregušom. Ponuku prijíma. Skupina si utvára ucelený obraz, v ktorom má byť aj ďalší z bratov Gregušovcov- Vlado toho času na ZVS. Kapela na nič nečaká, pripravuje repertoár, ktorý sa prevažnej miere skladá z vlastných skladieb. Skúša bez bassgitaristu. V apríli 1987 prichádza zo ZVS Vlado Greguš, ktorý pripravovaný repertoár musí kvôli prehrávkam zvládnuť za necelé dva týždne. Na prehrávkach sa kapela odlišuje od ostatných kapiel zvukom i prejavom. 24. apríla 1987 sa hrá prvá akcia pričom skupina zisťuje, že sa uberá správnym smerom. už 1. mája 1987 hrá zábavu, kde už väčšinu repertoáru tvoria vlastné veci.

Rok 1988 je rokom vzostupu skupiny. Dostávajú sa prvé úspechy, ale aj problémy. V lete toho roku skupinu navštívili príslušníci VB- Šumperk, aby oznámili, že aparatúra, ktorú odkúpili od istého "priateľa" pochádza z krádeže. Čiastka predstavuje asi 60.000 Kčs. Práve v ten deň má mať kapela koncert v Trebišove.

V jeseni 1988 kapela vyhráva okresné kolo politickej piesne a postupuje na krajské kolo, kde opäť vyhráva a postupuje na SFPP- Martin 1989. Tu treba spomenúť hojnú účasť fanúšikov, ktorí prišli podporiť kapelu v Košiciach a nemalou mierou sa pričinili o úspech kapely. Fanúšikovia si zaezpečili sami dva autobusy. Niekedy v tomto období začína voziť kapelu Milan Mikula z Lekároviec.

4. februára 1989 sa skupina Hurikán stáva laureátom SFPP Martin 1989. O deň nato hrá v martine laureátsky koncert.Ihne´d po martine skupina odchádza do Bratislavy, kde v športovej hale Na pasienkoch účinkuje s takými hviezdami ako : Iveta Bartošová, Tublatanka a pod. Taktiež dostáva ponuku od ČSL televízie na nakrúcanie TV klubu mladých, kde vystúpi s íťaznou piesňou z Martina- Mladosť máš pred sebou.

po príchode domov prichádza ponuka od ČSTV KE na vyrobenie dvoch videoklipov. Boli to skladby: Mladosť máš pred sebou a Nájdi.

Na zábavach sa lámu rekordy v návštevnosti. Napr. v Bajanoch je o 23,00 hod. v sále 1000 platiacich účastníkov a vstupné sa ďalej ani nevyberá. kapela hnaná obrovskou chuťou hrá na Rysoch, kde robí veľmi dobrá dojem hlavne na účastníkov z Českej republiky (leto 1989).

Skupina skúša šťastie na všetkých frontoch. V jeseni 1989 sa zúčastňujeKZP. Opäť úspečne so skladbamiZem sa búri a Starý frak (Veď stačí tak málo).Hneď potom nasleduje vlastný koncert vo vypredanej športovej hale v Michalovciach.

V roku 1990 sa realizujú nové nahrávky a videoklipy. Skupina sa hlási na ďalšiu súťaž- Rocklet. V tejto súťaži sa zaradí medzi 10 najlepších talentov zo Slovenska. Nasledujú koncerty v Michalovciach a Nitre. Tu už kapelu vozí šofér Vincent Borkes st., ale hneď na to volant preberá Vincent Borkes ml. z Bajan. Na rocklete sa nadväzujú kontakty s Dušanom Giertlom a Robom Grigorovom z Bratislavy, ktorí javia záujem o spoluprácu.

Veľký koncert zna Zimnom štadióne v KE. Hurikán pre neúčasť niektorých účinkujúcich je ako jediná skupina zo Slovenska. Účinkovali tam Citron, Kern, Vitacit.

"Mít tak vaše hlasy tak dobyju republiku" vyhlásil Dodo Doležal zo skupiny Vitacit.

V decembri 1990 kapela realizuje v niekoľkých miestach koncerty so skupinami Lucie z Prahy a Regata z Bratislavy. Vo februári 1991 si kapela vybavuje pôžičku od VÚB Michalovce na zakúpenie aparatúry (PA- systém) v hodnote 150.000 Kčs.

Skupina je žiadaná hlavne na zábavach. s chuťou na sebe rpqcuje, vznikajú nové skladby. Do kapely prichádza na krátky čas Mikuláš Kovalkovič z Veľkých Kapušian. kapela vydáva singel so skladbami Vravia o nás a Drobnučký dážď.

V decembri 1991 skupina účinkuje v celom programe Roba Grigorova, kde spieva vokály 5 hlasov. Hosť pavol Hammel požiada Hurikán o zaspievanie doprovodných vokálov v pesničke Medulienka, ale najprv ich predtým pozve na pol deci :)

Aby kapela mohla splácať pôžičku sama robí akcie- zábavy, kde si občas pozýva hostí, napr. Miss Monokiny- Lenka Žažová z Bratislavy a iní.

Na jeseň 1992 sa kapela zúčastňuje opäť KZP zo skladbou Svitanie. Obsadila 2.miesto. kapela stále úspešne účinkuje na zábavách i svadbách a občas navštevuje rozhlasové štúdio v Košiciach na nahrávanie nových skladieb. V tom čase začína kapelu voziť Štefan "Pimper" Kočiš z Veľkých kapušian.

Rok 1993 v znamení prípravy materiálov na nahrávanie CD-platne.

Vo februári 1994 Hurikán nahráva v štúdiu Ebony v Bratislave svoju CD-Platňu. V lete dostáva skupina ponuku od skupiny Tublatanka, aby im robila predskupinu po váchodnom Slovensku. Táto ponuka sa samozrejme prijíma.

Onedlho na to odchádza z kapely Vladimír Greguš, kapela odohrá zopár akcií v 4-člennej zostave. Do kapely sprichádza nová bassgitarista. je ním Peter Mažarik z Michaloviec. V jeseni toho istého roku skupina Hurikán krstí svoje CD v reštaurácii IDEA- Michalovce.

Na istý čas so skupinou spoluúčinkuje aj mladý klávesák Michal Hlajčík z Bežoviec, ktorý v kapele zbiera cenné skúsenosti pre svoj ďalší hudobnícky rozvoj.

V roku 1995 opäť účinkuje na KZP- KE so skladbou Nevrav nič. Túto pesničku ešte nahráva P. Mažarik, ale na vystúpení hrá na bassgitaru staronový člen Vladimír Greguš.

Rok 1996. Rocková hudba je v strednej Európe na ústupe. Nástup Dancefloru a jeho ovplyvnenie na hudobnej scéne. Menšia úšasť na zábavách vplyv diskoték. Kapela účinkuje väčšinou na svadbách.

V roku 1997 sa skupina už po 4 krát zúčastňuje súťaže Košický zlatý poklad (KZP) kde so skladbou Za bránou času obsadzuje 3. miesto. kapela je sklamaná umiestnením. I názory mnohých laikov i odborníkov dávajú za pravdu skupine. Sú aj také názory, že skupina mala účinkovať ako hosť a nie ako súťažiaca.

Rok 1998. Koncom roka odchádza z kapely Štefan Demčík, vzápätí za ním Stanislav Serenčko.

Rok 1999. Zbytok kapely stojí a rozmýšľa, akým smerom by sa mala skupina uberať. V marci toho istého roku prichádza do kapely nový člen Martin Krecula z lekároviec, ktorý hrá na klávesy. Skupina pracuje na novom repertoári, pričom používa seqvencer. Stanislav Serenčko vypomáha novej formácii na troch skladbách.

13. novembra 1999. Prvá zábava v Lekárovciach v zostave-Miroslav Greguš-gitara, Vladimír greguš-bassgitara, Martin krecula-klávesové nástroje, Milan Pllaipál-bicie nástroje. Všetci štyria sólovo spievajú.

27.novembra 1999. Skupina Hurikán oslavuje 30. výročie od prvej zmienky o skupine Hurikán.Pozvanie všetkých doterajších členov a ich stretnutie a posedie v kultúrnom dome v Bežovciach.